logo Gerard Versluis


Business Coaching!

Lees hoe ik mijn business coaching aanpak.

Business Coaching

Het gaat in essentie om 2 zaken bij de manier waarop ik de business coaching aanpak: de business en jouw leiderschap. Traditioneel gaat business coaching over doelen stellen, prioriteren en vervolgens de juiste weg vinden om de doelen te halen. Zodoende helpen business coaches om bedrijven uit te dagen, accountable te zijn en doelgericht en competitief te worden.
Dat doe ik ook en ik ga nog een spade dieper. Omdat de focus ligt op bedrijven die gegroeid zijn vanuit de creatieve fase en nu de stap naar een professionele organisatie willen maken is de rol van de eigenaar nog belangrijker. Business coaching bij mij is een totaal aanpak. Het gaat om jou als mens en om jou als business leader. Die 2 zijn in mijn visie en aanpak niet los van elkaar te zien. 

harvard model

harvard model

In het Harvard model is te zien dat we een situatie nastreven waarbij klanttevredenheid zorgt voor organisatie tevredenheid (oa er komt genoeg geld binnen om je geen zorgen te hoeven maken). Door de organisatie tevredenheid is er ruimte om te investeren in je mensen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, ruimte en tijd om te besteden aan het verbeteren, speciale projecten waar medewerkers blij van worden enz. En tevreden medewerkers zorgen weer voor tevreden klanten waardoor we in de positieve spiraal naar boven zijn beland. We kunnen de tarieven vragen die we willen want tevreden klanten zijn geen prijskopers.

Wat echter in de praktijk vaak voorkomt zijn leiders die zelf gaan proberen klanten tevreden te stellen. Dat is dus een pijl van de groene bol naar de gele. En hoe verleidelijk dat ook is, dat leidt in de praktijk steeds tot ellende. Klanten krijgen hoge verwachtingen door de beloften die medewerkers maar ten dele waar kunnen maken (of waar willen maken!). Dat leidt tot gemok onder de medewerkers, vervolgens tot ontevreden klanten en de cirkel is in een negatieve spiraal beland.

Een van de eerste zaken die we gaan onderzoeken in de business coaching is of jij als leider echt deze stap wil gaan zetten. Of blijf je liever leider van het creatieve bedrijfje waarbij jij voorop kunt blijven gaan in de strijd? En daar is natuurlijk niets mis mee. Maar wil je echt aan de slag dan gaan we er ook echt voor. Aan jou de keuze.

Leiderschap en klantwaarde

Aan de businesskant gaan we samen op pad om te onderzoeken welke klantwaarde jouw bedrijf nu precies levert. Wie is de klant en wat leveren we aan die klant. Dit wordt ook wel de VOC (Voice of the customer) genoemd. Wat precies wil de klant hebben. In een stapsgewijze aanpak onderzoeken we samen of het leveren van de juiste producten of diensten aan de klant wel effici?nt en effectief gebeurt. Daar waar verbeter mogelijkheden zijn brengen we dat in kaart en gaan we (de medewerkers?) aan de slag om te verbeteringen door te voeren. Daar waar de organisatie nog hapert zijn er 5 thema's die we samen in kaart gaan brengen: 1. processen 2. besturing 3. gedrag en leiderschap 4. motivatie en werkplezier en 5. ict en middelen. Je kunt gebruik maken van mijn standaard stellingenlijst waarbij we in een online enqu?te opvragen hoe je bedrijf er voor staat volgens de medewerkers.

Aan de leiderschapskant gaan we ook samen aan de slag. Wat is jouw True North? Waar zit precies de zingeving? Welke drijfveren liggen daaronder? Welke gewoonten brengt dit met zich mee? Welke overtuigingen horen daar bij? En naast deze belangrijke vragen gaan we dit uiteraard weer koppelen aan de business kant en de klantwaarde.

Op de Veluwe?

Door gebruik te maken van de prachtige omgeving struinen we door de bossen, over de hei en langs de Rijn. Fantastische plekken voor goede gesprekken en om inspiratie op te doen voor jouw volgende stap. Als het slecht weer is kunnen we ook op het overdekte terras zitten of anders in mijn kantoor. Maar het liefst laat ik de natuur ons inspireren. Je gaat de zaken vanuit en in een heel ander perspectief zien.